Marketing Content/Content Hub/Brand Assets/Imagery/CarlFBucherer_Product_Watches_2019_1

Databeskyttelsesoplysninger

Bucherer 1888

(i det følgende „databeskyttelsesoplysninger“)

Med disse databeskyttelsesoplysninger informerer vi om behandlingen af dine personlige oplysninger i forbindelse med tilbud og tilvejebringelse af vores tjenesteydelser (i det følgende også kaldet «ydelser»). Disse omfatter især din brug af vores online-sider såsom websider, mobile applikationer («apps») og andre digitale platforme (generelt «online-platforme»), dit besøg i vores salgsbutikker og deltagelse i events, din kontakt med vores kundeservice og din kommunikation med os via social media-platforme. Desuden informerer vi om brugen af cookies og lignende teknologier og om registreredes rettigheder, som tilkommer dig i henhold til databeskyttelseslovgivningen, samt de pågældende kontaktmuligheder.

I andre situationer med kontakt eller databehandling kan afvigende eller supplerende databeskyttelsesoplysninger (også fra tredjemand) være gældende. Vær derfor altid bekendt med de aktuelle databeskyttelsesoplysninger, som stilles til rådighed ved det enkelte kontaktpunkt.


1 Ansvarlige og kontaktoplysninger

Ansvarsfuld håndtering af kundedata er et vigtigt anliggende for Bucherer. Vi foretager løbende tilpasninger for at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til bestemmelserne i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. 

Den ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger er alt efter aftalepartner og/eller kundens lokalitet som udgangspunkt det pågældende Bucherer-koncernselskab: 

Bucherer Schweiz:  Bucherer AG, Langensandstrasse 27, CH-6005 Luzern  

Bucherer Tyskland: Bucherer Deutschland GmbH, Ridlerstraße 57, D-80339 München 

Bucherer Østrig: Anton Haban Gesellschaft mbH, Kärntner Straße 2, A-1010 Wien 

Bucherer Frankrig: Bucherer France S.A.S., 12, boulevard des Capucines, F-75009 Paris

Bucherer Danmark: Bucherer Denmark ApS, c/o Aagaard & Partnere Advokatanpartsselskab AUMENTO, Ny Østergade 3, DK-1101 København K

Bucherer Storbritannien: Bucherer UK Limited, 8-9 Frith Street, GB-London W1D 3JB

i det følgende sammen kaldet «Bucherer-koncern» eller «Bucherer», «vi», «os», «vores».

Visse databehandlinger udfører det pågældende Bucherer-koncernselskab sammen med sit moderselskab i Bucherer AG med hjemsted i Schweiz som fælles ansvarlig (jf. punkt 4), såfremt de har medbestemmelse om udformningen af eller formålet med den pågældende databehandling. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger og de dermed forbundne rettigheder samt øvrige oplysninger og forslag, kan du til enhver tid kontakte den pågældende kontaktperson vedrørende databeskyttelse eller, hvis valgt, den databeskyttelsesansvarlige (aktuelt for Bucherer Deutschland GmbH), via e-mail på data-privacy@bucherer.com eller pr. post til ovenstående adresse mærket «Data Privacy».

Kontaktoplysninger og andre oplysninger om virksomhederne, som deltager i en databehandling, kan også hentes på https://www.bucherer.com/imprint.html.

2.  Omfang, formål og retligt grundlag for behandling af dine data 

Når du gør brug af vores ydelser og de funktioner, som stilles til rådighed for disse, behandles der personlige oplysninger. Personlige oplysninger er alle enkelte oplysninger, som vedrører dig personligt, eller som kan sættes i relation til dig (i følgende også kaldet «data»). Hertil hører eksempelvis navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller nummeret eller andre oplysninger på dit identitetskort. Ikke-personlige oplysninger er især oplysninger, som ikke kan bruges til at identificere en fysisk person.

Vi behandler personlige oplysninger under overholdelse af den gældende databeskyttelseslovgivning (som f.eks. den schweiziske databeskyttelseslov (DSG), databeskyttelsesforordningen (GDPR) eller UK Data Protection Act 2018) samt alle andre afgørende lokale love og regler.

Under behandling hører enhver håndtering af personlige oplysninger, herunder især registrering, lagring, indsamling, sammenføring, anonymisering, brug, videregivelse eller sletning.

En behandling af dine personlige oplysninger sker kun, hvis en gældende retsforskrift tillader dette. Behandlingen af dine data støtter vi i den forbindelse bl.a. på følgende retlige grundlag: 

Opfyldelse af en aftale eller udførelse af foranstaltninger inden aftalens indgåelse: Vi har brug for bestemte data fra dig, særligt for at forberede eller gennemføre dit aftaleforhold med Bucherer.

Varetagelse af berettigede interesser: Bucherer behandler bestemte data for at varetage dine eller tredjemands interesser, medmindre dine interesser som registreret person i det enkelte tilfælde vejer tungere.

Samtykke: Vi behandler kun bestemte data på grundlag af dit forinden afgivne, frivillige samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde med virkning for fremtiden.

Opfyldelse af en lovmæssig forpligtelse: Derudover behandler vi dine personlige oplysninger for at opfylde lovmæssige forpligtelser som f.eks. lovmæssige forskrifter om hvidvask eller handels- og skatteretlige opbevaringspligter.

I forbindelse med tilvejebringelsen af visse ydelser kan det blive nødvendigt at oplyse bestemte data. Hvilke data, der specifikt er tale om, meddeler vi dig på en passende måde (f.eks. ved at gøre dig bekendt med *obligatoriske felter). Uden disse personlige oplysninger kan vi som udgangspunkt ikke tilbyde dig vores ydelser. Derudover kan du give frivillige oplysninger, som ikke er strengt nødvendige for at foretage og gennemføre bestillingen. Lagringen af frivillige oplysninger sker på basis af vores berettigede interesser.

Mere specifikt behandles personlige oplysninger ved brug af vores ydelser til følgende formål og på basis af følgende retlige grundlag:

 

2.1 Udførelse af ordre og opfyldelse af kontrakt

Med henblik på forberedelse, udførelse og afvikling af vores ydelser og aftaler (forespørgsel om køb eller service, (gæste)bestilling, køb, indkøb og byttehandler (især Certified Pre-Owned), køb og brug af vouchere, fremstilling, reparations- og serviceydelse, ombytning, optagelse på produktinteresse- og ventelister, gennemførelse af konkurrencer, events og arrangementer, booking af aftaler, brug af Concierge Services osv.) samt den pågældende kommunikation med dig indsamler vi personlige oplysninger hos dig og behandler dem med henblik på kundeservice, afvikling af ydelser og aftaler i Bucherer-koncernens centrale Customer Relationship Management-database (i det følgende «CRM») (jf. også punkt 4). Dertil hører især også behandling af dine data med henblik på fakturering og betalingsafvikling, kunderådgivning, varelevering, returneringer samt afvikling af eventuelle garantitilfælde og gensidige retskrav.

Ved de oplysninger, som indsamles om din person, er der som udgangspunkt tale om dine stamdata (især tiltale, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) samt de nødvendige oplysninger vedrørende ydelsen (f.eks. ønsket vare, produktdata, bestillingsdata, købsaftaledata, servicedata) samt betalingsdata (især fakturaadresse, betalingsmiddel, betalingsdetaljer, bankkontooplysninger ved indkøb). Vi indsamler data direkte hos dig ved lukning af en ordre eller ved forberedelse og afvikling af en aftale i en af vores butikker, ved tilsvarende forespørgsler via vores online-platforme (f.eks. via kontaktformularer eller live-chat) eller pr. e-mail, telefon, Messenger eller post. Såfremt dette er nødvendigt for at levere vores ydelser, videregiver vi bestemte stam- og ordre-/aftaledata til tredjemand (jf. punkt 6).

I forbindelse med udførelse og afvikling af visse ordrer/aftaler (f.eks. ved personlige gravurer, upload af oplysninger og dokumenter til din kundekonto) kan det forekomme, at du gør os bekendt med personlige oplysninger fra tredjemand. I den forbindelse er du ansvarlig for deres retmæssige videregivelse til det pågældende Bucherer-selskab. Vi behandler disse data alene med henblik på den ydelse, du har bestilt.

Det retlige grundlag for ovenstående databehandlinger er forberedelse og gennemførelse af en aftale eller varetagelse af berettigede interesser for Bucherer eller tredjemand.

2.2 Betaling, forsendelse og forsikring

Ved betalingsafvikling og forsendelse arbejder vi alt efter salgspartneren for din bestilling sammen med tjenesteudbydere, som du kan hente i websidens sidefod på det pågældende lands webside under «Betaling» eller «Forsendelse». Med henblik på afvikling af betaling og forsendelse sker der her en overførsel af dine betalings- og stamdata til den pågældende tjenesteudbyder. Således videregiver vi f.eks. ved bestemte leveringsformer din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer, som angives under bestillingsprocessen, til forsendelsesudbyderen med henblik på tracking af levering eller aftale om leveringsdata (især ved ekspreslevering). Vi gemmer ikke selv nogen betalingsoplysninger.

Særligt via vores online-platforme kan vi informere dig om forsikringsløsninger, som du kan indgå direkte med den pågældende udbyder. Til dette formål videregiver vi de angivne oplysninger til den pågældende tjenesteudbyder for at indgå den ønskede forsikring. 

Vær også opmærksom på de til enhver tid gældende databeskyttelses- eller sikkerhedsoplysninger fra denne tredjepartsudbyder.

Det retlige grundlag for disse databehandlinger er som udgangspunkt gennemførelsen af en aftale med dig eller vores berettigede interesser. Vi har en berettiget interesse i at gøre kommunikationen mulig mellem dig og den pågældende tjenesteudbyder, så der kan sikres en korrekt afvikling af den pågældende aftale. Du kan som udgangspunkt gøre indsigelse mod behandlingen af dine data på grund af vores berettigede interesser. Se i den forbindelse punkt 8, og henvend dig med en besked til kontaktoplysningerne angivet under punkt 1.

 

2.3 Kontakt og kundeservice

Vi indsamler og behandler data i forbindelse med kontakt og kundeservice samt øvrige interaktioner med os. Ved de indsamlede oplysninger er der tale om dine stam- og kontaktoplysninger (tiltale, navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer) samt eventuelle yderligere, frivilligt afgivne oplysninger (f.eks. om interesser og præferencer vedrørende produktsortiment; foretrukne mærker, modeller og materialer; allergier over for ædle metaller; præferencer vedrørende gæstfrihed; hobbyer; oplysninger om familiehændelser såsom bryllupsdato og om familiekredsen; nationalitet; deltagelse i arrangementer; social media-profiler) samt reaktioner på kontaktaktiviteter samt salgsoplysninger og øvrige virksomhedsoplysninger hos Bucherer (reserveringer, bestillinger, køb, ombytning, reparationer, vare, pris, salgssted, tidspunkt osv.), som videregives til os og registreres i salgsbutikken eller pr. e-mail, telefonisk eller på anden måde elektronisk (f.eks. via Messenger eller via social media-kanaler).

Disse data anvendes for at kontakte dig i denne forbindelse, for at rådgive dig bedst muligt ved indkøb i Bucherer-salgsbutikker eller via vores online-platforme, for at analysere med henblik på interne analyseformål eller personlige markedsføringsformål og på dette grundlag for målrettet – pr. e-mail, post, telefonisk eller via Messenger (jf. punkt 3) - at kontakte dig vedrørende markedsføring inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser.

Hvis det retlige grundlag for databehandlinger i forbindelse med kontakt og kundeservice ikke ligger i forberedelsen og gennemførelsen af en aftale eller i varetagelsen af berettigede interesser for Bucherer eller tredjemand, sker dette støttet på dit samtykke.  Dit samtykke er gældende, indtil det tilbagekaldes. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke (jf. punkt 3).

 

2.4 Besøg på platforme

Ved besøg på vores online-platforme kan der gemmes oplysninger om adgang såsom IP-adresse på den anmodende enhed; navn på den hentede webside/fil; internetsiden, hvorfra du besøger online-platformen (referrer-URL); dato og klokkeslæt for serverforespørgslen; browsertype og -version; anvendt operativsystem på den anmodende enhed; søgeordet, hvormed websiden, eksempelvis via Google, blev fundet.

Disse data behandler vi på grund af vores berettigede interesser med henblik på at stille online-platforme til rådighed, sikre den tekniske drift og vores IT-systemer. Vi forfølger i den forbindelse interessen for at muliggøre og vedvarende opretholde brugen af vores online-platforme og deres tekniske funktionsevne. Ved åbning af vores online-platforme behandles disse data automatisk. Vi anvender ikke disse data med det formål at drage slutninger om din identitet.

De automatisk indsamlede data slettes som udgangspunkt efter 14 dage, medmindre et andet retligt grundlag griber ind. Hvis sidstnævnte gør sig gældende, sletter vi dataene, når det andet retlige grundlag bortfalder.

En indsigelse mod registrering og lagring af dine server-log-data kan vi ikke imødekomme, da disse data er strengt nødvendige for en gnidningsfri drift af online-platformene.

Derudover kan vi i forbindelse med din brug af platformen analysere og behandle data ved at bruge cookies og andre tracking-teknologier (jf. punkt 2.9-2.11 samt vores cookie-retningslinjer) og, såfremt teknisk muligt, knytte dem til en eksisterende brugerprofil (se derefter punkt 2.8). 

2.5 Kundekonto og login

Via vores online-platforme er der mulighed for at oprette en passwordbeskyttet, personlig kundekonto eller, såfremt dette tilbydes, at logge ind ved hjælp af et social-login (som f.eks. tilbudt af Google, Twitter eller Facebook). Ved denne registrering bliver der ud fra data, som indsamles fra registreringsformularen eller deles af den pågældende social-login-udbyder, samt evt. opdaterede og yderligere indsamlede data i forbindelse med en senere interaktion dannet en brugerprofil eller tilknyttet en allerede eksisterende brugerprofil, som gemmes og administreres i den centrale CRM-database i Bucherer-koncernen (jf. punkt 4). På din kundekonto har du, såfremt dette tilbydes, blandt andet mulighed for at administrere dine kontaktoplysninger, se transaktioner, oprette og administrere digitale ursamlinger, angive præferencer og foretage markedsføringsindstillinger (se også punkt 3). Alt efter online-platformen kan funktionsomfanget på kundekontoen variere. Du har som udgangspunkt adgang til dine kundekonti (f.eks. web og app) med det samme password.

Ved oplysninger, som indsamles i forbindelse med oprettelse af en kundekonto, er der som udgangspunkt tale om dine stam- og kontaktoplysninger (især tiltale, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, password) samt eventuelle yderligere, på kundekontoen frivilligt afgivne eller uploadede oplysninger og data (f.eks. om interesser og præferencer vedrørende produktsortiment, foretrukne mærker/modeller, præferencer vedrørende gæstfrihed, fødsels- og bryllupsdato, ur(samlinger) og tilsvarende billeder) samt salgsoplysninger og øvrige virksomhedsoplysninger hos Bucherer (reserveringer, bestillinger, køb, ombytning, reparationer, vare, pris, salgssted, tidspunkt osv.), som videregives og registreres i salgsbutikken eller pr. e-mail, telefonisk eller på anden måde elektronisk.

I tilfælde af et social-login hentes der bestemte oplysninger såsom navn, e-mailadresse og andre offentlige oplysninger fra din social media-profil for at tilbyde dig et nemt login og en personlig brugsoplevelse. Disse oplysninger anvender vi udelukkende til autentificering og administration af din konto. Vær opmærksom på, at vi ikke har adgang til dit password og på ingen måde har kontrol over din social media-konto. Vi anbefaler dig regelmæssigt at kontrollere databeskyttelsesbestemmelserne og privatlivsindstillingerne hos din social media-udbyder for at holde dig orienteret om denne udbyders brug af dine data.

Hvis du ved dine besøg på vores online-platforme samtidig er logget ind på din kundekonto, kan der behandles oplysninger om din adfærd (f.eks. oplysninger om indkøbskurve og ønskelister), som knyttes til din brugerprofil.

I forbindelse med registrering og nye login samt brug af vores online-platforme forbeholder vi os ret til at gemme IP-adressen og tidspunktet for den pågældende adgang. Lagringen sker på grundlag af vores berettigede interesser i at beskytte mod misbrug og anden uvedkommende brug af vores online-platforme. Disse data videregives som udgangspunkt kun til tredjemand, for så vidt dette er nødvendigt for at forfølge vores krav, eller der foreligger en lovmæssig forpligtelse til dette.

Registreringen af en kundekonto er som udgangspunkt frivillig, medmindre den er beregnet til brug af bestemte tjenester. Hvis det retlige grundlag for databehandlinger i forbindelse med en kundekonto ikke ligger i forberedelsen og gennemførelsen af en aftale eller i varetagelsen af berettigede interesser for Bucherer eller tredjemand, sker dette støttet på dit udtrykkelige samtykke.  Dit samtykke er gældende, indtil det tilbagekaldes. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke (jf. punkt 3).


2.6 Lokaliseringsdata

Nogle af vores tilbudte ydelser (især ved brug af vores online-platforme) kan få adgang til lokaliseringsdata og behandle disse. Dette sker f.eks., hvis du bruger lokaliseringsfunktionen for at finde en salgslokation i nærheden. Lokaliseringsdata kan registreres via din IP-adresse, din browser, GPS, sensorer, signaler eller wi-fi-adgangspunkter og anvendes til at stille en personlig og optimeret service til rådighed for dig.

Behandlingen sker som udgangspunkt på grundlag af dit samtykke. Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke om behandling af lokaliseringsdata ved at foretage de pågældende indstillinger på din enhed og/eller tilbagekalde dit samtykke ved hjælp af de pågældende cookie-indstillinger (jf. også vores cookie-retningslinjer). Vær opmærksom på, at nogle funktioner i vores ydelser i dette tilfælde muligvis ikke længere vil være til rådighed i fuldt omfang.

2.7 Data fra tredjepartskilder

Vi kan anvende data om dig fra offentlige kilder (som f.eks. social media-profiler) til at optimere vores ydelser (som f.eks. mere målrettet rådgivning). Data fra tredjepartskilder kan indeholde oplysninger om dine præferencer, interesser og demografiske kendetegn. Behandlingen af disse data sker på grundlag af vores berettigede interesser.

Du har som udgangspunkt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data fra tredjepartskilder. Vær i den forbindelse opmærksom på retten til indsigelse mod databehandling baseret på vores berettigede interesser som anført under punkt 8.

Baseret på dit samtykke (jf. punkt 3) kan vi desuden anvende data i forbindelse med et såkaldt Customer Match (jf. også punkt 2.11). I den forbindelse videregiver vi data (som f.eks. e-mailadresse, telefonnummer eller andre identifikationskendetegn) krypteret til social media-platforme (som f.eks. Facebook) eller reklameplatforme (f.eks. Google), som sammenligner disse data med data, som foreligger tilsvarende hos dig. Hvis der er overensstemmelse ved sammenligningen, betyder dette, at brugeren er aktiv på denne tredjepartsplatform. Baseret på de sammenlignede kundedata oprettes der en målgruppe, som giver os mulighed for at styre målrettede reklamekampagner til denne målgruppe, hvilket medfører en højere relevans og effektivitet for reklamen. Alt efter tredjepartsplatformen kan der anvendes forskellige reklameformater såsom annoncer på sociale medier eller søgemaskine-reklame.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til Customer Match ved at tilbagekalde det generelle samtykke via præferencecenteret (jf. punkt 3). 


2.8 Brugerprofiler

I forbindelse med og inden for omfanget af interaktioner med os som beskrevet under punkt 2 opretter vi en brugerprofil og vedligeholder denne i vores CRM-database (jf. punkt 4).

Brugerprofiler hjælper os med bedre at forstå vores kunders adfærd og interesser. Dermed er vi i stand til løbende at forbedre vores ydelser og, såfremt du ønsker dette, at kontakte dig individuelt, dvs. baseret på interesser og brug.

Vi kan med yderligere kundedata, som behandles retmæssigt hos os, (f.eks. navn, kontaktoplysninger, bruger- og købsadfærd inkl. købshistorik, demografiske data, interesser og præferencer vedrørende produktsortiment såsom foretrukne mærker, modeller og materialer, præferencer vedrørende gæstfrihed) sammenføre brugerprofiler eller knytte dem til en allerede eksisterende.

Hvis det retlige grundlag for databehandlinger i forbindelse med oprettelse af en brugerprofil ikke ligger i forberedelsen og gennemførelsen af en aftale eller i varetagelsen af berettigede interesser for Bucherer eller tredjemand, sker dette støttet på dit samtykke. Dit samtykke er gældende, indtil det tilbagekaldes. Du kan til enhver tid med virkning for fremtiden tilbagekalde dit samtykke (jf. punkt 3 og punkt 8).


2.9 Cookies og tracking-teknologier

På vores online-platforme anvender vi cookies og andre tracking-teknologier (sammen kaldet «Cookies»). Vær i den forbindelse opmærksom på de pågældende cookie-retningslinjer, som der også linkes til på den pågældende online-platform. 


2.10 Brug af platforme og adfærd på platforme

Når du bruger vores online-platforme, indsamler, analyserer og anvender vi data om denne brug og generelt om din adfærd. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du køber ind i vores onlineshop, eller hvis du anvender vores websider og apps (f.eks. oprettede og annullerede indkøbskurve, huskelister, sete varer, søgeord og -resultater, afgivne vurderinger og kommentarer).  Til dette formål anvender vi forskellige teknologier, hvoraf de vigtigste er nævnt i det følgende.


2.10.1 Google Analytics / Google Firebase

Hvis du har givet samtykke, eller vi kan gøre berettigede interesser i brugen af specifikke funktioner gældende, anvender vi Google Analytics og/eller Google Firebase (se nedenfor), webanalysetjenester fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (i det følgende "Google").

Google Analytics anvender såkaldte cookies. De oplysninger, som cookien genererer om din brug af vores online-platforme, overføres som udgangspunkt til en server hos Google i USA og lagres der. Det retlige grundlag er dit samtykke. Der tages udtrykkeligt forbehold for andre lovmæssige, retlige grundlag. Eventuelle dataoverførsler til USA er omfattet af de EU-standardkontraktbestemmelser, som er indgået med Google-moderselskabet Google LLC.

På vores vegne anvender Google disse oplysninger til at analysere din brug af online-platformene, til at sammensætte rapporter om online-aktiviteter og til over for os at tilvejebringe yderligere ydelser, som er forbundet med brugen af platformen. Ud fra de behandlede data kan der oprettes pseudonyme brugerprofiler.

Vi anvender kun Google Analytics med aktiv IP-anonymisering. Dette betyder, at brugernes IP-adresse reduceres af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU) eller i andre stater, som deltager i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og reduceres der. 

Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige til vores registreringsformål. I vores tilfælde er dette som udgangspunkt efter 14 måneder.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit evt. afgivne samtykke til anvendelse af Google Analytics ved hjælp af de pågældende cookieindstillinger. Du kan desuden også teknisk forhindre lagring og brug af cookies ved hjælp af de pågældende browserindstillinger eller browser-add-ons (jf. også vores cookie-retningslinjer). Derudover kan du forhindre, at der registreres data, som genereres af cookies og vedrører din brug af vores online-platforme (inkl. din IP-adresse), og at disse data behandles af Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, som er tilgængeligt via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Yderligere oplysninger om Googles brug af data, indstillings- og indsigelsesmuligheder fremgår af Googles websider via følgende links:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Sådan bruger Google oplysninger fra websites eller apps, der anvender vores tjenester"),

https://www.google.com/policies/technologies/ads ("Sådan anvender Google cookies i annoncering"),

https://www.google.de/settings/ads ("Administrer oplysninger, som Google anvender for at vise en annonce").

Vi anvender desuden Firebase, et analyse- og overvågningsværktøj til mobile og webbaserede applikationer, fra Google. Ved at bruge Google Firebase kan der registreres og behandles bestemte oplysninger om din brug af vores online-platforme (såsom information om enheden, IP-adresse, appens brugsdata). 

Google Firebase-tjenester kan anvende såkaldte "instant-ID'er". Instant-ID'er er identifikatorer, som tildeles en gang, som er forsynet med et tidsstempel, og som giver mulighed for at tilknytte forskellige hændelser eller processer i forbindelse med appen. Disse data anvendes til analyse og optimering af brugeradfærd, som f.eks. analyse af nedbrudsrapporter. Disse instant-ID'er behandler efter oplysning fra Google ingen personligt identificerbare data i den forbindelse. Til Firebase Analytics anvender Google også enhedens reklame-ID

Du kan til enhver gøre indsigelse mod indsamling af data via Google Firebase med virkning for fremtiden ved at deaktivere indsamling af data til Firebase Analytics i appens indstillinger eller begrænse brugen af reklame-ID under enhedsindstillinger i din mobile enhed.

Til Android: Indstillinger > Google > Annoncer > Nulstil reklame-ID

Til iOS: Indstillinger > Databeskyttelse > Reklame > Ingen Ad Tracking

Du kan se databeskyttelseserklæringen fra Google Firebase her: https://firebase.google.com/support/privacy/

2.10.2 Mouseflow

Hvis du har givet samtykke til den pågældende anvendelse af cookies, bliver der på vores webside anvendt Mouseflow, et webanalyseværktøj fra Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 København, Danmark.

Mouseflow anvender cookies, hvormed vi kan tracke aktiviteten for tilfældigt udvalgte besøgende på websiden. I den forbindelse behandles især følgende data:

Bevægelser med musen, klik, scroll-bevægelser, oplysninger om din browser, enhedens type, operativsystem, sprog, skærmopløsning, IP-adresse (anonymiseret).

Denne tracking sker anonymiseret eller pseudonymiseret, dvs. vi har ikke på noget tidspunkt mulighed for entydig identifikation af de pågældende besøgende på websiden.

Webanalyse med Mouseflow sker på basis af dit samtykke med henblik på behovstilpasset optimering af vores webside. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til webanalyse ved brug af Mouseflow via de pågældende cookieindstillinger. Du kan desuden også teknisk forhindre lagring og brug af cookies ved hjælp af de pågældende browserindstillinger eller browser-add-ons (jf. også vores cookie-retningslinjer). Du kan desuden også forhindre webanalyse med Mouseflow via følgende link: https://mouseflow.com/opt-out/

Vi kan ikke udelukke, at der i forbindelse med brug af Mouseflow videregives data til Mouseflow-moderselskabet (Mouseflow Inc.) i USA. Eventuelle dataoverførsler til USA er omfattet af EU-standardkontraktbestemmelserne.

Du finder yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser for Mouseflow på  https://mouseflow.com/legal/visitor/ og på https://mouseflow.com/legal/gdpr/.


2.10.3 Rolex-område

Når du besøger Rolex-området på vores website, kontrolleres nogle cookies af ROLEX SA («ROLEX»). 

Hvis du har givet samtykke eller kan gøre en berettiget interesse i brugen af specifikke funktioner gældende, anvender ROLEX performance- og tracking-løsninger for at forbedre din side og for at kunne tilbyde dig den bedst mulige onlineoplevelse i overensstemmelse med dine behov. Til analyse og tracking af brugeradfærd inden for Rolex-området anvender Adobe Experience Platform Launch (Tag Manager), Adobe Analytics og Content Square. De pågældende cookie-retningslinjer fra Rolex samt databeskyttelsesoplysningerne fra Adobe og Content Square findes via følgende links:

 • ROLEX cookie-retningslinjer: https://www.rolex.com/de/legal-notices/cookies 
 • Adobe databeskyttelsesoplysninger: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html
 • Content Square databeskyttelsesoplysninger: https://contentsquare.com/de-de/privacy-center/

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til webanalyse og tracking med ROLEX via cookieindstillingerne. Du kan desuden også teknisk forhindre lagring og brug af cookies ved hjælp af de pågældende browserindstillinger eller browser-add-ons (jf. også vores cookie-retningslinjer)).

2.11 Retargeting/Remarketing

På vores online-platforme anvender vi såkaldte retargeting-/remarketing-tjenester fra tredjepartsudbydere. I den forbindelse bliver der på basis af dit samtykke indsamlet data ved hjælp af cookie-/tracking-teknologier med henblik på optimering af vores reklame og vores onlinetilbud. Vi anvender ikke disse data til at identificere dig personligt, men til at analysere brugen af vores online-platforme og til at kontakte brugere, som allerede har interesseret sig for vores indhold og tilbud, på vores egne eller tredjemands online-platforme (som f.eks. social media-platforme) med interessebaseret reklame. Visningen af reklame på vores online-platforme eller på vores partneres websider sker på basis af en analyse af den forudgående brugsadfærd. Oprettelsen af brugerprofiler sker som udgangspunkt anonymiseret eller pseudonymiseret i henhold til oplysninger fra udbyderne af de retargeting-/remarketing-tjenester, som vi anvender. I følgende afsnit kan du læse om de vigtigste tredjepartsudbydere, vi samarbejder med, hvordan dine data behandles i den forbindelse, og hvordan du kan deaktivere retargeting-/remarketing-teknologier:


2.11.1 Google Marketing Platform / Google Ads

På vores online-platforme anvender vi funktionen Remarketing eller "Lignende målgrupper" i Google Ads/Google Marketing Platform (tidligere DoubleClick by Google) fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Google anvender cookie-/tracking-teknologier, som gemmes på din enhed for at give dig mulighed for at analysere brugen af online-platformene og for at vise annoncer om produkter eller tjenester, som kunne interessere dig. Ifølge Google indeholder de cookies, som anvendes til dette formål, ingen personlige oplysninger. De oplysninger, som cookie-/tracking-teknologier genererer om din brug af online-platform(e), overføres til en server hos Google i USA og lagres der. Hvis du er registreret og logget ind ved en af Googles tjenester, kan Google knytte dit besøg på vores online-platforme til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google, er det muligt, at Google får oplyst din IP-adresse og derigennem opretter og gemmer brugerprofiler om din person. Funktionen, som Google tilbyder, med henblik på sammenligning af kundelister anvender vi kun med dit forudgående samtykke (jf. punkt 2.7) 

Du finder yderligere oplysninger om analyse af din søge-/surfingadfærd her:

 https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og

 https://www.google.com/policies/technologies/ads/ og

 https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/. 

Du kan deaktivere interessebaseret reklame hos Google via følgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

2.11.2 Facebook Pixel

På vores online-platforme anvender vi desuden tjenester fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (i det følgende "Facebook"), som f.eks. Facebook-pixel, med henblik på retargeting/remarketing.

Når du besøger visse af vores online-platforme, og såfremt du har givet dit samtykke til dette, bliver der med Facebook-pixel etableret en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Facebook modtager dermed information om, at du har besøgt vores online-platform(e), og vi kan dermed udforme vores Facebook-aktiviteter mere effektivt og f.eks. få vist opslag eller annoncer kun for besøgende på vores online-platforme eller fra foruddefinerede kundegrupper (såkaldte «Custom Audiences»). Desuden får vi ved hjælp af Facebook-pixel mulighed for at analysere brugen af online-platformen(-ene) og for at vise annoncer om indhold og tilbud, som kunne interessere dig. De registrerede data videregives kun krypteret til Facebook og er anonyme for os, dvs. vi kan ikke se personlige oplysninger for enkelte brugere. Funktionen "Udvidet sammenligning" i Custom Audience med henblik på sammenligning af kundelister anvender vi kun med dit forudgående samtykke (jf. punkt 2.7).

Med Facebook har vi et fælles ansvar for udveksling af data, som Facebook indsamler eller modtager via pixel eller sammenlignende funktioner, for visning af reklameoplysninger, som stemmer overens med brugernes interesser, forbedring af leveringen af annoncer og personalisering af funktioner og indhold (men ikke den videre behandling). Vi har derfor indgået en tilsvarende tillægsaftale med Facebook. Brugere kan derfor rette anmodninger om information og andre anmodninger fra registrerede i forbindelse med det fælles ansvar direkte til Facebook.

Yderligere oplysninger om Facebook-pixel, om type, omfang, formål, retlige grundlag og indsigelsesmuligheder for databehandling via Facebook samt dine indstillingsmuligheder for beskyttelse af din privatsfære findes i Facebooks databeskyttelsesbestemmelser på https://www.facebook.com/about/privacy/ og på https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit evt. afgivne samtykke til vores lagring og brug af cookies (inkl. Facebook-pixel) med henblik på retargeting/remarketing med virkning for fremtiden ved hjælp af de pågældende cookieindstillinger. Du kan desuden teknisk forhindre lagring og brug af marketingcookies (inkl. Facebook-pixel) ved hjælp af de pågældende browserindstillinger eller browser-add-ons (jf. vores cookie-retningslinjer).

2.11.3 TikTok Pixel

På vores online-platforme anvender vi tjenester fra TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland (i det følgende "TikTok"), som f.eks. TikTok-pixel, med henblik på retargeting/remarketing.

Når du besøger visse af vores online-platforme, og såfremt du har givet dit samtykke til dette, bliver der med TikTok-pixel etableret en direkte forbindelse mellem din browser og TikTok-serveren. TikTok modtager dermed information om, at du har besøgt vores online-platforme, f.eks. information om bestemte interaktioner med vores online-platforme (klik eller produktvisninger), din IP-adresse samt enheds- og browseroplysninger. Dermed kan vi udforme vores TikTok-aktiviteter mere effektivt og f.eks. få vist opslag eller annoncer kun for besøgende på vores online-platform(e). Desuden får vi ved hjælp af TikTok-pixel mulighed for at analysere brugen af online-platformene og for at vise annoncer om indhold og tilbud, som kunne interessere dig. De registrerede data er anonyme for os, dvs. vi kan ikke se personlige oplysninger for enkelte brugere. Funktionen "Udvidet sammenligning" i Custom Audience med henblik på sammenligning af kundelister anvender vi kun med dit forudgående samtykke (jf. punkt 2.7).

Yderligere oplysninger om TikTok-pixel, om type, omfang, formål, retlige grundlag og indsigelsesmuligheder for databehandling via TikTok samt dine indstillingsmuligheder for beskyttelse af din privatsfære findes i TikToks databeskyttelsesbestemmelser på https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de og på https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6669727593823993861.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit evt. afgivne samtykke til vores lagring og brug af cookies (inkl. TikTok-pixel) med henblik på retargeting/remarketing med virkning for fremtiden ved hjælp af de pågældende cookieindstillinger. Du kan desuden teknisk forhindre lagring og brug af marketingcookies (inkl. TikTok-pixel) ved hjælp af de pågældende browserindstillinger eller browser-add-ons (jf. vores cookie-retningslinjer)).


2.12 Social media functions

 På vores online-platforme finder du links (hyperlinks) til vores social media-profiler på sociale netværk og platforme fra Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube og Pinterest. Disse tjenester tilbydes af nedenstående virksomheder (i det følgende også "social media-udbyder"):

Facebook og Instagram drives af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook", "Instagram"); databeskyttelsesbestemmelser: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn drives af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"); databeskyttelsesbestemmelser: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter drives af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"); databeskyttelsesbestemmelser: https://twitter.com/de/privacy

YouTube drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("YouTube" eller "Google"); databeskyttelsesbestemmelser: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Pinterest drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"); databeskyttelsesbestemmelser: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Formålet med og omfanget af dataindsamling samt den videre behandling og brug af data hos disse social media-udbydere samt dine pågældende rettigheder og de foreliggende indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelse af din privatsfære fremgår af databeskyttelsesoplysningerne hos den pågældende social media-udbyder, som der linkes til ovenfor.

Når du trykker på de pågældende symboler for disse social media-udbydere, bliver du automatisk viderestillet til vores profil hos det pågældende netværk. For at bruge funktionerne på det pågældende netværk, skal du til dels logge ind på din brugerkonto hos det pågældende netværk. Hvis du ikke ønsker, at en social media-udbyder kan knytte et klik på et link, som fører til udbyderens tilbud, til din brugerkonto hos denne udbyder, skal du logge ud hos den pågældende tjeneste, før du klikker på et link som dette. Selvom du ikke er logget ind hos social media-udbyderen, kan der efter et klik på linket sendes data til social media-udbyderen ved at bruge cookies.  Hvis vi sammen med udbyderen har et fælles ansvar for bestemte behandlinger, indgår vi en tilsvarende aftale med udbyderen, hvis væsentlige indhold kan rekvireres hos udbyderen. Yderligere oplysninger om databehandling foretaget af de pågældende social media-udbydere fremgår af deres databeskyttelsesbestemmelser.

Desuden kan vores online-platforme indeholde såkaldte plugins fra social media-udbydere (som f.eks. Facebook, Twitter, Pinterest og Google+) (som f.eks. knapperne «Del» eller «Like»). Bag disse knapper gemmer der sig et link til den pågældende social media-platform. 

Hvis du vælger en af de funktioner, som stilles til rådighed, og klikker på symbolet for den pågældende social media-udbyder, etableres der en direkte forbindelse mellem din browser og serveren hos den pågældende social media-platform. Derved modtager social media-udbyderen information om, at du med din IP-adresse har besøgt vores platforme og har åbnet linket. Når du åbner et link til en social media-platform, mens du er logget ind på din konto hos den pågældende udbyder, kan der blive linket til indhold på vores side med din profil hos den pågældende social media-udbyder, hvilket betyder, at udbyderen kan knytte dit besøg på vores website direkte til din brugerkonto. Hvis du vil forhindre dette, skal du logge ud, inden du trykker på de pågældende links. En tilknytning finder under alle omstændigheder sted, hvis du logger ind hos den pågældende social media-udbyder, efter at du har trykket på linket.


2.13 Kontrol for misbrug

På grund af forskrifter fra producenten er vi kontraktligt forpligtet til kun at sælge urmodeller til slutkunder og autoriserede salgspartnere. Derudover er salg af bestemte modeller til den samme kunde begrænset til et bestemt antal. For at kontrollere overholdelsen af disse forskrifter og forhindre forespørgsler om misbrug og uautoriseret handel (f.eks. hæleri og plagiater) sammenligner vi ordrerelaterede data med oplysninger, som eventuelt allerede gemmes om kunden i vores CRM-database. I den forbindelse kan der også foretages en identifikation ved hjælp af fremvisning og evt. kopi af gyldig legitimation.  Ved mistanke om misbrug kan vi desuden iværksætte tilsvarende efterforskninger i det nødvendige omfang (f.eks. sammenligning af de afgivne personaleoplysninger med legitimation, sammenligning med data fra offentlige kilder og oplysningsfiler). Til ovenstående formål kan det også være nødvendigt at videregive dine stamdata til den pågældende producent af produktet.

Derudover behandler vi data fra overvågningssystemer (f.eks. videoovervågning) i vores salgsbutikker med henblik på at beskytte vores medarbejdere, vores kunder og vores ejendom. Desuden er eventuelle separate databeskyttelsesoplysninger, som kommunikeres i den pågældende salgsbutik, vedrørende brugen af sådanne overvågningssystemer gældende.

Det retlige grundlag for disse behandlinger er varetagelsen af de berettigede interesser for Bucherer eller tredjemand. Både den pågældende producent og vi har en berettiget interesse i at forhindre uautoriseret handel/videresalg og forespørgsler om misbrug samt forhindre og opklare strafbare forhold og sikre den sikre den forretningsmæssige drift. Under forudsætningerne i punkt 8 kan du gøre indsigelse mod denne behandling af dine data.


2.14 Opfyldelse af lovmæssige forpligtelser

Under bestemte forudsætninger er vi forpligtet til at registrere oplysninger om identiteten for en salgspartner eller for de personer, som repræsenterer denne, eller økonomisk berettigede med henblik på identifikation i henhold til lovmæssige forskrifter om hvidvask (som regel navn, fødselssted og -dato, statsborgerskab, bopælsadresse, oplysninger om forretningsforbindelsen samt evt. yderligere oplysninger om salgspartneren) og til at gennemføre en identitetskontrol ved hjælp af gyldig legitimation. I den forbindelse kan det også være nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. offentlige registre, internet) samt indhente og opbevare en kopi af gyldig legitimation. Det retlige grundlag for denne databehandling er opfyldelse af lovmæssige forpligtelser i forbindelse med bestemmelser fra de gældende lovmæssige forskrifter om hvidvask.

Desuden behandler vi personlige oplysninger med henblik på opfyldelse af yderligere lovmæssige forpligtelser som f.eks. opfyldelse af handelsretlige eller skatteretlige dokumentations- og opbevaringspligter. Det retlige grundlag er opfyldelsen af de pågældende lovmæssige forpligtelser.3. Marketing

3.1 Omfattende kontakt vedrørende markedsføring

Ved hjælp af kontakt- og registreringsformularer har du mulighed for at give os dit samtykke til omfattende behandling og brug af dine data til markedsføringsformål og en tilsvarende kontakt via de kommunikationskanaler, du har angivet – især pr. e-mail, telefonisk (inkl. Messenger-tjenester), online-platforme (f.eks. push-notifications) og/eller sociale medier ("generelt samtykke"). Hertil indsamler og gemmer vi først følgende data (* obligatoriske oplysninger):

e-mailadresse*, tiltale*, fornavn*, efternavn*, telefonnummer, adresse, land.

I forbindelse med den omfattende kontakt vedrørende markedsføring modtager du interessebaserede oplysninger om vores produkter, ydelser og fordele samt de pågældende anbefalinger på basis af dit samtykke og de oplysninger, som gemmes og fremover oprettes hos os i din bruger- og/eller kundeprofil (jf. punkt 2.8 og punkt 2.5). I den forbindelse forfølger vi især følgende formål:

 • Analysere, vurdere og optimere brugen af vores ydelser
 • På basis af dine transaktioner stille brugen af ydelser og personligt indhold baseret på individuelle interesser samt produktanbefalinger og eksklusive tilbud til rådighed for dig
 • Gøre dig opmærksom på serviceydelser i forbindelse med købte produkter
 • Invitere dig til eksklusive events
 • Måle brugen og succesen af markedsføringsaktiviteter
 • Udforme vores egne og partneres reklameannoncer mere interessant og dermed også kontakte dig via andre kanaler (som f.eks. social media-platforme og reklamenetværk) (remarketing/retargeting)
 • Tilbyde dig social media-tjenester
 • Gennemføre og analysere e-mailkampagner
 • Sende dig kundespørgeskemaer og analysere disse.

Samtykket til omfattende kontakt vedrørende markedsføring protokolleres af os for at kunne dokumentere tilmeldingsprocessen og det underliggende samtykke i henhold til de lovmæssige krav. Protokolleringen af samtykket og den hertil nødvendige behandling af de data, som indtastes i forbindelse med samtykket, sker tilsvarende på grundlag af vores berettigede interesser.

Hvis du på et senere tidspunkt helt eller delvis vil tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine data til markedsføringsformål og den pågældende kontakt fra Bucherer, kan du til enhver tid gøre dette via præferencecenteret ved hjælp af præferenceindstillinger på din Bucherer-kundekonto og via afmeldingslinket i vores e-mailkommunikation eller ved at kontakte vores kundeservice (jf. kontaktoplysninger under punkt 1) / din salgsrådgiver.

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med afsendelse af e-mails vedrørende markedsføring analyserer din brugeradfærd med henblik på vores e-mails vedrørende markedsføring. Til denne analyse indeholder de afsendte e-mails såkaldte web beacons, også kaldet tracking-/tællepixels, samt tilsvarende kodede links. Web beacons er enpixels-billedfiler, som linker til vores online-platforme, og som giver os mulighed for sammen med kodede links at analysere din brugeradfærd med henblik på vores e-mails vedrørende markedsføring (såkaldt open eller click tracking). Dette sker ved at indsamle tekniske information, f.eks. om din browser, dit system, din IP-adresse og tidspunktet for åbning af e-mailen eller åbningen af linket ved hjælp af web beacons og kodede links, som kan knyttes til din e-mailadresse, forbindes med dit eget ID og knyttes til din brugerprofil.

En såkaldt open tracking ved hjælp af web beacons er ikke mulig, hvis du har deaktiveret visning af billeder som standard i dit e-mailprogram. I dette tilfælde får du dog ikke vist vores e-mails vedrørende markedsføring og kan eventuelt ikke bruge alle funktioner. Hvis du får vist billeder manuelt, sker ovenstående tracking. En såkaldt click tracking kan du kun forhindre ved, at du ikke klikker på links i den pågældende e-mail.    


3.2 Kontakt med eksisterende kunder vedrørende markedsføring  

Hvis vi har modtaget dine data i forbindelse med en bestilling/et køb, som du har foretaget, kan vi – forudsat at en lovmæssig tilladelse er opfyldt – sende dig e-mails vedrørende markedsføring med information om lignende varer og ydelser. I den forbindelse behandler vi som udgangspunkt følgende data: e-mailadresse, tiltale, fornavn, efternavn og/eller adresse.

Dette sker med reklameformål på basis af en lovmæssig tilladelse samt med henblik på varetagelse af vores berettigede interesser i at vedligeholde eksisterende kunderelationer og den dermed forbundne kontakt vedrørende markedsføring.

Desuden forbeholder vi os ret til også at kontakte dig som eksisterende kunde pr. post, såfremt du ikke har gjort indsigelse mod en sådan kontakt.

Du kan som eksisterende kunde til enhver tid gøre indsigelse mod kontakt vedrørende markedsføring. I dette tilfælde vil du på basis af vores berettigede interesser ikke modtage flere reklameoplysninger fra os om vores varer og ydelser. For at udøve din ret til indsigelse rækker en meddelelse i tekstform (f.eks. pr. e-mail) til kontaktoplysningerne angivet under punkt 1. Du finder selvfølgelig også et afmeldingslink i alle e-mails vedrørende markedsføring.


4. CRM-database og oplysninger om fælles ansvar

Med henblik på en ensartet tilvejebringelse af online-platformene, finans- og ressourceplanlægning, kundestyring, markedsføringsaktiviteter, ordreafvikling og dataanalyse anvender Bucherer centralt administrerede systemer i hele koncernen. Ved hjælp af disse systemer administreres, vedligeholdes og behandles kunde-, ordre- og aftaledata samt yderligere data fra forskellige kilder (f.eks. data om brug af online-platforme og dine interaktioner med os) ensartet i hele koncernen i det omfang, som forklares under punkt 2, og med de angivne formål.

I denne forbindelse kan andre koncernselskaber have adgang til de heri gemte oplysninger, såfremt dette er nødvendigt, særligt for interne administrations- og kundeserviceformål eller med henblik på kontrol for misbrug.

Det retlige grundlag for den dermed forbundne, koncerninterne videregivelse af personlige oplysninger er som udgangspunkt varetagelse af berettigede interesser for Bucherer eller et Bucherer-koncernselskab. Bucherer har en berettiget interesse i at behandle disse data i centrale systemer for at muliggøre en kundeservice på tværs af filialer og selskaber samt en bedre kundeservice fra Bucherers side, for at forhindre uautoriseret handel og forespørgsler om misbrug samt implementere ensartede, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Brugen af disse systemer for de under punkt 1 anførte selskaber i Bucherer-koncernen sker i den forbindelse ved et fælles ansvar med Bucherer AG. På denne baggrund har selskaberne i Bucherer-koncernen indgået en aftale om fælles ansvar. Aftalen indeholder i det væsentlige følgende:

Ansvarsområder: Ansvaret for drift og administration af systemerne samt administration af de heri gemte kunde- og ordredata samt for dermed forbundne anliggender om databeskyttelse (f.eks. forespørgsler om oplysning eller sletning fra kunder) påhviler primært Bucherer AG med hjemsted i Schweiz (moderselskab). Registrering og opdatering af data i systemerne f.eks. i forbindelse med kunderegistrering, udførelse af ordrer eller opfyldelse af kontrakter samt den pågældende kundekommunikation sker som udgangspunkt via de pågældende filialbutikker eller online-platforme i det enkelte Bucherer-koncernselskab, som for så vidt er ansvarligt. Alle selskaber behandler personlige oplysninger i henhold til de gældende, lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser.

Datasikkerhed: Bucherer AG med hjemsted i Schweiz (moderselskab) er primært, ud over de pågældende ansvarlige koncernselskaber (jf. punkt 1), ansvarlig for at garantere en tilstrækkelig sikkerhed for personlige oplysninger i forbindelse med behandlingen i centraliserede systemer og for implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og grundlæggende databeskyttelsesprincipper (f.eks. ved hjælp af rettighedsstyring og adgangsstyring, implementering af et koncept for sletning, Privacy by Design).

Informations- og anmeldelsespligt: Informationspligten opfylder det pågældende ansvarlige Bucherer-koncernselskab (jf. punkt 1) selv med disse databeskyttelsesoplysninger. Opfyldelsen af en eventuel anmeldelsespligt i tilfælde af en databeskyttelseshændelse påhviler ligeledes det pågældende ansvarlige selskab i Bucherer-koncernen, idet alle selskaber gensidigt hjælper hinanden bedst muligt og stiller samtlige nødvendige oplysninger til rådighed for hinanden.

Registreredes rettigheder/kontaktperson: Hvert selskab i Bucherer-koncernen er selv ansvarlig for behandling og besvarelse af forespørgsler og anliggender vedrørende databeskyttelse fra deres egne kunder. Dette betyder, at din kontaktperson i alle spørgsmål om databeskyttelse er det pågældende Bucherer-selskab (jf. punkt 1). Hvis du vil gøre brug af dine databeskyttelsesrettigheder (f.eks. anmodning om oplysninger eller sletning), kan du til enhver tid kontakte den pågældende kontaktperson vedrørende databeskyttelse eller den databeskyttelsesansvarlige via kontaktoplysningerne angivet i punkt 1. For så vidt dette måtte være nødvendigt for at gennemføre dit anliggende, informerer og hjælper selskaberne i Bucherer-koncernen straks hinanden gensidigt og stiller samtlige oplysninger til rådighed for hinanden, som er nødvendige for at besvare anmodninger om oplysning og øvrige anmodninger.

Hvis du har yderligere spørgsmål til aftalen om fælles ansvar, kan du til enhver tid kontakte den pågældende kontaktperson vedrørende databeskyttelse eller den databeskyttelsesansvarlige (jf. punkt 1).


5. Datalagringsperiode

Medmindre andet er angivet, bliver dine personlige oplysninger slettet eller i enkelte tilfælde anonymiseret, så snart de ikke længere er nødvendige for de formål, som angives i forbindelse med de enkelte ydelser, der mangler et andet retligt grundlag for den videre behandling, eller sletningen er nødvendig for os for at opfylde en lovmæssig forpligtelse. Derudover kan en længere lagring af dine data være nødvendig, hvis og for så vidt dette er nødvendigt for at opfylde en lovmæssig forpligtelse (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringspligter, som alt efter lokale lovmæssige bestemmelser f.eks. kan være 10 år) eller af andre berettigede grunde (f.eks. for at håndhæve retlige krav). Hvis du tilbagekalder dit samtykke, slettes kundedata, som registreres på basis af dit samtykke, såfremt der ikke er et lovmæssigt grundlag for den videre behandling.

 

6.Modtagere af data

Ud over de i disse databeskyttelsesoplysninger angivne tilfælde af en videregivelse af bestemte kundedata til andre selskaber i Bucherer-koncernen og til anvendte tjenesteudbydere bliver dine data videregivet til følgende modtagere, såfremt dette er nødvendigt for at gennemføre vores ydelser, vi har dit samtykke til dette, eller en anden lovmæssig tilladelse foreligger:

Dine data videregives især til følgende modtagere:

 • I forbindelse med afvikling af aftaler og levering af de tilbudte ydelser samt opfyldelse af lovmæssige forpligtelser kan det være nødvendigt, at vi gør brug af yderligere eksterne tjenesteudbydere (herunder især post- og forsendelsesudbydere, kreditinstitutter og betalingstjenesteudbydere, forsikringsudbydere, rejseudbydere, kreditvurderings- og inkassoudbydere, marketingbureauer, mailing-tjenesteudbydere, web-, cloud- og IT-tjenesteudbydere, virksomheder, som udbyder tilintetgørelse af data) samt eksterne rådgivere (f.eks. advokater, hvidvaskansvarlige, revisorer, skatterådgivere). En videregivelse af dine data til disse tjenesteudbydere sker udelukkende i overensstemmelse med de afgørende lovmæssige bestemmelser, i tilfælde af en ordrebehandling under anvendelse af de pågældende aftaler. I visse situationer kan det forekomme, at du indgår separate aftaler med enkelte tjenesteudbydere (f.eks. betalingstjeneste- og forsikringsudbydere). Vær i den forbindelse også opmærksom på deres databeskyttelses- eller sikkerhedsoplysninger, som der linkes til ved det pågældende kontaktpunkt.
 • For at opfylde garantiydelser fra den pågældende producent eller i forbindelse med fælles events eller kampagner samt i forbindelse med begrænset antal varer, ventelister, certifikater og specialproduktioner kan det være nødvendigt, at vi videregiver dine personlige oplysninger til producenten eller brandpartneren. Det retlige grundlag for en sådan videregivelse er som udgangspunkt kravet om opfyldelse af aftalen eller en berettiget interesse, som fremgår af ovenstående formål.
 • Til selskaber i Bucherer-koncernen.
 • Videregivelse af personlige oplysninger i forbindelse med virksomhedskøb, -sammenslutninger og -salg.
 • Derudover kan vi i forbindelse med opfyldelse af lovmæssige forpligtelser være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger til andre modtagere, som f.eks. til myndigheder for at opfylde lovmæssige meddelelsespligter (f.eks. tilsyns-, finans- eller påtalemyndigheder).


7. Databehandling i tredjelande

Såfremt vi videregiver dine personlige oplysninger i tredjelande uden for Schweiz, Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), sikrer vi før videregivelsen, at der bortset fra lovmæssigt tilladte undtagelsestilfælde hos modtager enten er et passende databeskyttelsesniveau, eller at du giver samtykke til videregivelsen af data. Et passende databeskyttelsesniveau sikres eksempelvis ved hjælp af EU-standardkontraktbestemmelser eller såkaldte Binding Corporate Rules (BCR). Vi overfører og behandler data inden for Europa og USA.

8. Dine rettigheder

De rettigheder, som angives i dette afsnit, kan være underlagt bestemte undtagelser eller yderligere forudsætninger i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Ret til oplysning: Du kan til enhver tid kræve at få oplysning om dine personlige oplysninger, som behandles af os. Afgivelsen af oplysninger sker med forbehold for rettigheder og friheder for andre personer, som kan være påvirket af videregivelsen af data.

Ret til berigtigelse: Du kan kræve berigtigelse af urigtige eller fuldstændiggørelse af dine personlige oplysninger, som er lagret hos os.

Ret til sletning: Derudover kan du som udgangspunkt kræve sletning af dine personlige oplysninger, som er lagret hos os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og information, for at opfylde en retlig forpligtelse, på grund af den offentlige interesse eller for at gøre retlige krav gældende, udøve dem eller forsvare dem.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan kræve en begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette gælder især, hvis du bestrider rigtigheden af de data, som er lagret hos os, om din person, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen. I dette tilfælde skal vi begrænse dataene i den periode, hvor dit anliggende kontrolleres.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger, som du har gjort tilgængelige for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller til umiddelbart at kræve videregivelse til en anden ansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt. Denne ret til dataportabilitet eksisterer kun, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller på en aftale og sker ved hjælp af automatisk processer.

Ret til indsigelse mod databehandling på grund af berettigede interesser: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod en behandling af dine personlige oplysninger af årsager, som vedrører din særlige situation, for så vidt vi behandler dine data for at varetage berettigede interesser. I tilfælde af en berettiget indsigelse skal vi undlade enhver yderligere behandling af dine data, medmindre den er nødvendig af overvejende, ufravigelige og beskyttelsesværdige grunde eller for at gøre retlige krav gældende, udøve eller forsvare dem. Retten til indsigelse kan være omfattet af begrænsninger i henhold til de til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivninger.

Ret til indsigelse mod databehandling med henblik på direkte reklame: For så vidt vi behandler dine personlige oplysninger med henblik på direkte reklame, har du til enhver tid ret til ubegrænset at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med henblik på en sådan reklame. I dette tilfælde er oplysningen om en særlig situation ikke nødvendig. Dette gælder også for en eventuel profiling, for så vidt den er forbundet med direkte reklame. I tilfælde af din indsigelse indstilles behandlingen med henblik på direkte reklame øjeblikkeligt.

Ret til tilbagekaldelse: Hvis vi behandler personlige oplysninger på grund af et tildelt samtykke fra din side, er du desuden til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse medfører, at vi fremover ikke længere fortsætter databehandlingen, som indtil da har været baseret på dette samtykke. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af bestemte cookies, skal du være opmærksom på vores oplysninger i cookie-retningslinjerne.

For at udøve dine databeskyttelsesrettigheder skal du kontakte den pågældende kontaktperson vedrørende databeskyttelse eller den databeskyttelsesansvarlige. Du finder kontaktoplysningerne under punkt 1 i disse oplysninger. Vær opmærksom på, at udøvelsen af ovenstående rettigheder alt efter den gældende databeskyttelseslovgivning kan være udformet forskelligt eller være begrænset eller afhænger af forskellige forudsætninger. For at dokumentere identiteten af den person, som udøver sine rettigheder som angivet under dette punkt 8, kan Bucherer i det enkelte tilfælde kræve fremvisning af legitimation og behandle den tilsvarende.

    

9. Klagemulighed

Hvis du mener, at vores behandling af dine personlige oplysninger overtræder databeskyttelsesretlige bestemmelser, har du ret til at klage ved en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted. Du finder en oversigt og kontaktoplysninger for alle europæiske tilsynsmyndigheder på https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


10. Sikkerhed

Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, særligt mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, tab, ødelæggelse eller mod adgang fra uberettigede personer. Disse sikkerhedsforanstaltninger tilpasses regelmæssigt under hensyntagen til den tekniske udvikling og markedets udvikling.

Vores medarbejdere er forpligtet til fortrolighed.


11. Ændringer

Fra tid til anden kan det blive nødvendigt at tilpasse indholdet af de foreliggende databeskyttelsesoplysninger. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre disse til enhver tid.

Vi anbefaler, at du holder dig orienteret om den altid aktuelle version af disse databeskyttelsesoplysninger, så snart du besøger vores online-platforme igen.

 

Dansk version oktober 2023.